קופאצ'בקה

קופאצ'בקה  Kopaczewka

כפר ומושבה בנפת לוצק בקרבת רוז'ישץ

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקופאצ'בקה 274 יהודים, ובשנות השלושים חיו בעיירה 60 משפחות.
היהודים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. אחדים מהם היו בעלי אחוזות ויהודי אחד היה בעל טחנת הקמח שבכפר.

יהודי קופאצ'בקה הועברו בתקופת השואה לגטו רוז'ישץ ונספו שם.עפ"י  פנקס הקהילות  כרך ה'מרכז מורשת יהדות פולין
המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל