פרטיזנים ולוחמים
לאכטר הרשל
לייזרוב יצחק
לאנדא משה
לייזרוק חיים
לגר לוליק
לייזרוק יעקב
לדרהנדלר ליובה
לייזרוק פישל
לופאטה ישעיהו
לין מאטס
לופאטה לייבל
לין תיאודור
לופה שמואל
ליסק אברהם
לופו צבי
ליסק סנדר
לורבר דב "מלינקה"
ליסק שמואל
לורבר דוד
ליפשיץ חנה
ליברקז הרשל
לניץ דוד
לידובסקי אברהם
לקח לייביש
לידובסקי אליעזר
לקחמכר זאב
לידרמן יוסף
לרמן דוד
לידרמן שמואל
לרנר דוד