רוגצ’ב

רוגצ’ב אוקראינה Rogachev אוקראינית: Rohachiv מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ברנובקה (Baranovka), מחוז ז’יטומיר (Zhitomir), ברה”מ/אוקראינה מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה באמצע שנות העשרים של המאה העשרים התגוררו ברוגצ’ב כ-760 יהודים – כשלושה רבעים מכלל תושביה. רוגצ’ב נפלה בידי הגרמנים בראשית יולי 1941. מיד לאחר כניסת הגרמנים הצטוו יהודי העיירה לעבור לגור ברחוב אחד בלבד […]

רובנו

Rovno , Rowneראשיתה של רובנו הייתה כפר בנחלותיהם של נסיכי אוסטראה. בסוף המאה ה15 העניק המלך קזימיר היגלוני ליישוב זכויות מגדבורגיות. ב 11 ביוני 1507 באמצע המאה ה 16 נבנה כאן מבצר. במחצית השנייה של המאה ה 19, בתקופת שלטון הצאר הרוסי, החלה תנופת התפתחות מחודשת. נסלל הכביש קייב בריסק דליטא (1850), ואחר כך נבנו […]

רדזיבילוב

RADZIWILOW עיירה בנפת קרמניץ ראשיתו של היישוב רדזיבילוב הייתה בכפר, שבעליו , הנסיכים לבית רדזיבילוב, ניסו החל מאמצע המאה ה 16, להפכו ליישוב עירוני ולפתחו ואף נתנו לו את שמם. אבל היישוב התפתח בעצלתיים, שכן העיר ברודי הסמוכה בלמה ניסיונות אלה. הידיעה הראשונה על יהודים ברדזיבילוב היא משנת 1578. כאמור, ההתפתחות הייתה איטית ויש לשער, […]

ראדוול

כפר גדול בפוליסיה הווהלינית, במרחק 16 וירסטאות מאוליבסק. בצידו של הכפר נבנתה תחנת הרכבת רודניה-ראדוול-סקה בקו קייב-סארני, היא התחנה שלפני תחנת אוליבסק. הקשר עם אוליבסק היה גם ברכבת וגם בעגלות. אוליבסק שימשה מרכז לראדוול בכל העניינים. הכפר עמד בתוך יערות אלונים ואורנים מדורי דורות ותחנת הרכבת נבנתה בראשית מאה זו לצרכי היצוא של עצי היערות. […]

קשיבקה

KASZOWKA עיירה בנפת קובל קשיבקה היא יישוב עתיק. יהודים ישבו בו עוד לפני גזירות ת”ח ות”ט. בשנת 1653, לאחר הפגיעות שנפגעו היהודים מהקוזאקים ומהטטרים, עדיין נמנו בקשיבקה 5 בתים של יהודים. עם הזמן התאושש היישוב היהודי ובהתוועדות גליל ווהלין, שנערכה בהורוכוב בינואר 1700, הוטל על קהילת קשיבקה, שהייתה כפופה אז לקהילה הראשית לוצק, מס גולגולת […]

קרפילובקה

KARPILOWKA כפר בנפת סארני, בערך 20 ק”מ מצפון מזרח לסארני בראשית המאה ה-20 היו בקרפילובקה 926 תושבים, וביניהם 7 משפחות יהודיות.במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקרפילובקה 92 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,410 תושבים.עד השואה עלה מספר היהודים על 100. בתקופת השואה הועברו יהודי קרפילובקה לגטו סארני ונספו שם. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

קרסילוב

עיירה השוכנת על הנהר סלוץ’ בקצה ווהלין על גבול פודוליה. קרסילוב הייתה עיירה קטנה טיפוסית, בדומה לכל העיירות שב”תחום המושב”. בקרסילוב היו 600 נפש. לפני שני דורות הייתה העיירה מפורסמת בבתי הבורסקי שלה. היו בה 24 בתי בורסקי, פרימיטיביים כמובן. השם קרסילוב היה שם לוואי המציין את טיב העור – “עור קרסילוב”. לכמה בורסקאים היו […]

קרמניץ

עיר נפה בדרום ווהלין KREMENETS קרמניץ היא יישוב עתיק יומין, שנבנה על דרכי מסחר בין גאליציה לליטא ובין פולין לקייב. הידיעות הראשונות על הישוב הן משנת 1064. קרמניץ עברה מיד ליד בין נסיכי רוסייה הקייבית, נשרפה פעמים אחדות ונבנתה מחדש. ידיעה ברורה על המקום (בכרוניקה האופטייבית) מצויה משנת 1226, אז ניסה המלך ההונגרי לכבוש גם […]

קריצ’ילסק

KRYCZYLSK כפר גדול בנפת סארני. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקריצ’ילסק 100 יהודים. בתקופת השואה הועברו יהודי קריצ’ילסק לגטו בסטפן ושם נספו יחד עם יהודי המקום. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

קרופייץ

Krupiec עיירה נפת דובנא, בקרבת רדזיבילוב. במאה ה 19 ישבו בקרופייץ כ 100 משפחות יהודיות.כיוון ששכנה בקרבת הגבול עם אוסטריה (גאליציה) והייתה בה תחנת גבול, הוטלו עליה הגבלות שונות ובשל כך נטשו אותה היהודים ולא שבו אליה עוד. בין שתי מלחמות העולם לא התגוררו יהודים בקרופייץ. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’