שפטובקה

שפטובקה Shepetovka אוקראינית : Shepetivka מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk), ברה”מ/אוקראינה מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה בראשית המאה העשרים התגוררו בשפטובקה כ-3,800 יהודים – כשליש תושביה. בתקופת השלטון הסובייטי התפרנסו יהודי העיירה ממלאכה כמשכבר הימים, קצתם התארגנו בקואופרטיבים, ואחרים היו לפועלים ולפקידים במפעלים ממשלתיים כמו בית חרושת לסוכר. בעיר פעל בית ספר […]

שומסק

SHUMS’K עיירה בנפת קרמניץ שומסק הייתה יישוב בממלכה הקייבית הרוסית ובנסיכות ווהלין-האליץ. בראשית המאה ה 13 הייתה שומסק נסיכות נפרדת. באמצע המאה ההיא נחרבה שומסק כליל בידי הטטארים. מאוחר יותר חודש היישוב אך הוא נשאר קטן וחסר מעמד עירוני. אין בידינו ידיעות מתי התיישבו היהודים לראשונה בשומסק. יש לשער, שראשוני היהודים התיישבו בה במחצית הראשונה […]

שובקוב

שובקוב היה כפר אוקראיני לא גדול על אם הדרך בין רובנה לטוצ’ין (מהכפר עד רובנה כ-24 ק”מ ועד טוצ’ין כ-3 ק”מ). כפר זה התפרסם כמקום למחנות הצבא הרוסי. עוד בימי הצאר נמצאו שם קסרקטינים וחנויות צבא, שם נערכו אימוני צבא, תמרונים וכד’. בשובקוב גרו משפחות יחידות של יהודים, שבכל ענייניהם פנו לטוצ’ין הסמוכה ופרנסתן הייתה […]

שאצק

בשנות השלושים גדל מספר היהודים ל 200 משפחות בערך. הם עסקו במסחר זעיר ובמלאכה, רבים החזיקו משקי עזר חקלאיים. הגרמנים נכנסו לשאצק ב 25 ביוני 1941. כעבור זמן מה הביאו לכאן עוד יהודים מן הסביבה והקימו מעין מחנה-עבודה מוקף גדר תיל. במחנה ישבו כ-700 יהודים. בעת העבודה התעללו השומרים הגרמנים והאוקראינים ביהודים ויום יום הרגו […]