רפאלובקה

Rafaluvka עיירה בנפת סארני, על הנהר סטיר. רפאלובקה מורכבת משני יישובים, שביניהם מפריד מרחק של כ 12 ק”מ :רפאלובקה הישנה ורפאלובקה החדשה. זו האחרונה התפתחה ליד תחנת הרכבת של מסילת סארני-קובל. אין בידינו ידיעות על ראשיתו של היישוב, אך במאה ה-17 עדיין נקרא המקום בשם אנדרייבו. במחצית הראשונה של אותה מאה כבר היה שם יישוב […]

רייגורודוק

אחת העיירות של מחוז זיטומיר. היישוב היהודי בעיירה היווה כמחצית המספר הכללי של תושבי העיירה כולה. לפי מפקד 1847 היו בה 935 יהודים ובשנת 1897 היו 946 יהודים מבין 2058 תושבים. כשם שהעיירה הייתה ענייה כך בתיה היו קטנים ונמוכים. בני העיירה חיפשו פרנסה בסביבה והיגרו. הנאצים הביאו כליה גם על יהודי רייגורודוק. מתוך ילקוט […]

רטנה

Ratno העיירה רטנה, הסמוכה לאחד מיובלי נהר הפריפט, נמצאת באוקראינה, במערב פלך ווהלין, בקרבת הביצות הגדולות של פינסק. בראשית ימיה רטנה הייתה תחת שלטון ליטא, כשנכבשה מידי הפולנים בתקופת מסעי הצלב. במחצית הראשונה של המאה הארבע-עשרה (1366) נחתם חוזה שלום בין המלך הפולני קז’ימין הגדול (1370-1310) לבין הנסיך הליטאי לוברט ורטנה סופחה לפולין. בשנים 1454-1440 […]

רוקיטנה

ROKITNO : Rokitna ההתפתחות בסחר בעצים, הקמת בית חרושת לזכוכית שהתבסס על האוצרות הטבעיים וסלילת מסילת הרכבת קייב-קובל הפכה את רוקיטנה לישוב עירוני בשנת 1905 במקום רווחה אגדה על עיר עתיקה וישוב יהודי גדול שהיה במקום ונחרב בפרעות ת”ח ות”ט (פרעות חמלניצקי 1648). ואומנם קיים בית עלמין יהודי עתיק בכפר סמוך לרוקיטנה. משפחות יהודיות צעירות […]

רומנוב

Romaniv עיירה השוכנת בצד תחנת הרכבת “רומנוב” הקרובה לברדיצ’ב לפנים נמנתה רומנוב על מחוז זויהיל (נובוגרד –וואלינסק)) ובה התגוררו בשנת 1847 – 344 יהודים. מקץ 50 שנה מראה ספירת הרוסים שחיו בה 2,599 יהודים (בין אוכלוסייה כללית של 5,645 אנשים). רומנוב הייתה עיירה יהודית בקרבת ברדיצ’ב ונשמה מאווירה של ברדיצ’ב החסידית-משכילית, עד שבאה התעוררות לרגל […]

רוזישץ’

ROZYSZCZE רוזישץ’ הייתה עיירה מיוחדת במינה ואחת העיירות החשובות והמפותחות בווהלין.לפי ההשערה וחישובים, נוסדה העיירה בסוף המאה ה 18. מפקד האוכלוסין משנת 1847 מעיד כי חיו בה 702 יהודים, וכעבור 50 שנה, בשנת 1897, עלה מספרם של היהודים בעיירה ליותר מ-4300 נפש. היהודים היוו בראשית המאה ה 20 כ 80% מהאוכלוסיה הכללית של רוזישץ’. מלבד […]

רוגצ’ב

רוגצ’ב אוקראינה Rogachev אוקראינית: Rohachiv מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ברנובקה (Baranovka), מחוז ז’יטומיר (Zhitomir), ברה”מ/אוקראינה מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה באמצע שנות העשרים של המאה העשרים התגוררו ברוגצ’ב כ-760 יהודים – כשלושה רבעים מכלל תושביה. רוגצ’ב נפלה בידי הגרמנים בראשית יולי 1941. מיד לאחר כניסת הגרמנים הצטוו יהודי העיירה לעבור לגור ברחוב אחד בלבד […]

רובנו

Rovno , Rowneראשיתה של רובנו הייתה כפר בנחלותיהם של נסיכי אוסטראה. בסוף המאה ה15 העניק המלך קזימיר היגלוני ליישוב זכויות מגדבורגיות. ב 11 ביוני 1507 באמצע המאה ה 16 נבנה כאן מבצר. במחצית השנייה של המאה ה 19, בתקופת שלטון הצאר הרוסי, החלה תנופת התפתחות מחודשת. נסלל הכביש קייב בריסק דליטא (1850), ואחר כך נבנו […]

רדזיבילוב

RADZIWILOW עיירה בנפת קרמניץ ראשיתו של היישוב רדזיבילוב הייתה בכפר, שבעליו , הנסיכים לבית רדזיבילוב, ניסו החל מאמצע המאה ה 16, להפכו ליישוב עירוני ולפתחו ואף נתנו לו את שמם. אבל היישוב התפתח בעצלתיים, שכן העיר ברודי הסמוכה בלמה ניסיונות אלה. הידיעה הראשונה על יהודים ברדזיבילוב היא משנת 1578. כאמור, ההתפתחות הייתה איטית ויש לשער, […]

ראדוול

כפר גדול בפוליסיה הווהלינית, במרחק 16 וירסטאות מאוליבסק. בצידו של הכפר נבנתה תחנת הרכבת רודניה-ראדוול-סקה בקו קייב-סארני, היא התחנה שלפני תחנת אוליבסק. הקשר עם אוליבסק היה גם ברכבת וגם בעגלות. אוליבסק שימשה מרכז לראדוול בכל העניינים. הכפר עמד בתוך יערות אלונים ואורנים מדורי דורות ותחנת הרכבת נבנתה בראשית מאה זו לצרכי היצוא של עצי היערות. […]