לוקץ’

עיירה בנפת הורוכוב לוקץ’ הייתה עיירה פרטית, שהשתייכה במאה ה 16 לנסיך סנגושקו, ומאמצע המאה ה 18 לרוזנים לבית פוטוצקי. הידיעות הראשונות על יהודים בלוקץ’ הן משנת 1569. בשנות השלושים של המאה ה 17 התפרסמו יהודי לוקץ’ בקשר לאיסור שהטיל אז הרב המפורסם שכיהן בלודמיר, ר’ יום טוב ליפמן הלר, על רכישת הרבנות מאדוני העיר. […]

לוצק

Luck , Lutskלוצק נוסדה בסביבות שנת 1000 ביוזמת הנסיך הגדול הקיובי ולדימיר, שבנה מבצר על אי בנהר סטיר. עד הכיבוש הליטאי הייתה לוצק מקום המושב של נסיכים רוסיים. בשנת 1320 נכבשה בידי הנסיך הליטאי גדימין, וזה מסר אותה לבנו לוברט האחרון החל לבנות מבצר גדול וארמון שחורבותיו נשתמרו ונקרא על שמו. כמו החלק המערבי של […]

לוזישץ’ (איגנטובקה)

בערך 25 ק”מ מצפון לתחנת הרכבת קיברצה. לוזישץ’ נוסדה בשנת 1838, בימי הצאר הרוסי ניקולאי הראשון, על 2,700 דונם של קרקע ממלכתית, סמוך למושבה החקלאית היהודית זופייבקה, שנוסדה זמן מה לפניה, בשנת 1835.המתיישבים היו יהודים מעיירות ווהלין ופולסיה. בשנת 1897 ישבו בה 567 יהודים, 461 מהם היו מן המתיישבים המקוריים. ברשותם היו בערך 2,800 דונם.בראשית […]

לוהין

(לוגיני) במאה השש עשרה הייתה לוהין יישוב בחבל קייב. אין ידיעות על היהודים בלוהין מהתקופה הרחוקה ההיא, אך מגזירות ת”ח ות”ט מתברר שיהודים רבים ברחו מלוהין בשנת 1648, כדי להציל את נפשם מהתנפלויות הקוזקים של חמיל. על יהודי לוהין נשתמרה תעודה היסטורית משנת 1721. בשלטון הרוסי הייתה לוהין עיירה ובה מוסדות “קבל” לחסד וצדקה. בתקופה […]

לודמיר (ולאדימיר וולינסק)

Lodomeriaלודמיר נוסדה בסוף המאה ה 10. בשנת 1054 הפכה לודמיר להיות בירת נסיכות ווהלין ואחר כך נסיכות ווהלין-האליץ’, שהשתרעה בימי גדולתה משני עברי הנהר בוג, והגיעה בצפון עד מעבר לבריסק ובדרום כללה חלק ניכר של רוסיה האדומה.באמצע המאה ה 13 נהרסה לודמיר כמה פעמים בימי הטטרים, אך בכל פעם נבנתה מחדש.לאחר “האוניה של לובלין”, בשנת […]

לודביפול (סלישץ’ גדול)

לודביפול (סלישץ’ גדול)Ludwipo ראשיתה של לודביפול הייתה בכפר סלישץ’ גדול, שהיה קרוב למבצר ולכפר הובקוב. באמצע המאה ה 18, הוסב שמה ללודביפול. במחצית השנייה של המאה ה-19 התפתחה לודביפול לעיירה בעלת מסחר ער, הודות לנהר סלוץ’ שעבר בעיבורה ושימש דרך תחבורה נוחה. היו אז בעיירה בית חרושת לנייר, 10 חנויות של יהודים ונתקיימו בה שלושה […]

לובישוב

Lubieszów רוסית: Ljubeschiw ; אוקראינית: Любешів עיירה בנפת קאמין-קושירסקי.בהתחלה היה המקום כפר בשם נובי-דולסק, שהיה שייך לנסיכים לבית דולסקי. באמצע המאה ה 16 קיבלו בעלי המקום זכות להפוך את היישוב לעיר וקראו לה בשם לוביישוב. היא השתייכה אז לנפת פינסק, בתקופת השלטון הרוסי הצארי השתייכה לגוברניה (פלך) מינסק. במאה ה 18 היו בעיירה בית ספר […]

לובומל

ארץ חלם, הידועה מן המאה ה 10 כחלק מן הממלכה הרוסית הקיובית, השתייכה אחר כך למלכות פולין ופעם לנסיכי האליץ. באמצע המאה ה 14 הייתה שייכת לסירוגין לפולין ולליטא, עד שצורפה לכתר פולין, בשנת 1377, בידי המלך לודוויג. החל מראשית המאה ה 15 הייתה לובומל בתחום וויבודיות רוסיה ואחר כך בעלז ורק לאחר חלוקת פולין, […]

לאנוביץ

לא ידוע מתי התיישבו בה יהודים לראשונה, אך יש לשער שהיה זה לאחר “האוניה של לובלין” (1569). במסמך משנת 1767, בתקופת חיסול החובות של היהודים לאחר פירוק הוועדים, נזכרת לאנוביץ כאחת הקהילות היהודיות במחוז ווהלין.לקראת סוף המאה ה 19 גדל היישוב היהודי, תרמו לכך לא מעט בעלי המקום, שביקשו לפתח את העיירה. היהודים עסקו במסחר […]

לאחוביץ

לחוביצ’ה / לאחוביץנפת ברנוביצה לאחוביץ שוכנת על הנחל וייז’מה, כ 20 ק”מ מברנוביצ’ה. עד סוף המאה ה 16 הייתה קניינם של מלכי פולין, מהם עברה לאצילים שונים וב 1775 חזרה לידי בית המלוכה. במלחמת השוודים ב 1655/6 ובמלחמת הצפון (בראשית המאה ה 18) ניזוקה לאחוביץ קשה, וצבאות הקוזקים שגירשו את השוודים גרמו גם הם הרס […]