ינושפול

Yanushpol מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז ז’יטומיר (Zhitomir), ברה”מ/אוקראינה מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה עשרות יהודים נרצחו בפוגרומים שעשו בינושפול הצבא האוקראיני והצבא האדום בימי מלחמת האזרחים ברוסיה (1920-1918). רבים מיהודי העיירה נמלטו ממנה וחזרו רק כשהתבסס השלטון הסובייטי. באמצע שנות העשרים של המאה ה-20 ישבו בעיירה כ-1,400 יהודים – כחמישית אוכלוסייתה. בשל תהליכי […]

ימפול

עתיקה היא העיירה ימפול, לכאורה – עיירה ווהלינית כרוב העיירות, אך היה בה משהו מהוד הדורות שחלפו, משהו מיוחד במהותה. אורח חייה שונה היה מזה שבשכנותיה. לפנים נמנתה ימפול על מחוז קרמניץ, אך בתקופה האחרונה צורפה למחוז שפטובקה – בימי השלטון הרוסי, ומנתה כשלוש מאות משפחות. ידועה בעולם היהודי עלילת-הדם שטפלו על יהודי ימפול בשנת […]

יזייז’אני

OZIERANY YEZIORANY עיירה בנפת קובל יז’ייז’אני שוכנת כ 18 ק”מ מדרום מערב לתחנת הולובי שעל מסילת הברזל רובנה קובל.לא ידוע מתי התחילו יהודים להתיישב בה, אך יש לשער שבראשית המאה ה 18 כבר ישבו ביז’ייז’אני מעט מאד יהודים ללא קהילה של ממש, שכן העיירה אינה מופיעה ברשימת הקהילות שחויבו לשלם מס גולגולת בהתאם למה שנקבע […]

יוזפין

JOZEFIN כפר בקרבת הקצה הצפוני של קוריץ, מעבר לנהר קורצ’יק. במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו ביוזפין 322 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,227 נפש. הכפר היה למעשה פרוור של העיירה קוריץ ויהודיו השתייכו לקהילת קוריץ. בתקופת השואה חלקו יהודי יוזפין את גורלם של יהודי קוריץ. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’