טשרניחוב

עיירה במחוז ז’יטומיר. טשרניחוב הייתה עיירה קטנה ודלה ומיושבת יהודים ואוקראינים. הקהילה היהודית מנתה כ-200 בתי אב. הנוער נדד לז’יטומיר, ברדיצ’ב ולכרכים אחרים. לפי מפקדים נמצאו בעיירה בשנת 1847 – 1,264 יהודים, ובשנת 1897 – 1,774 יהודים. עתיקה היא העיירה ונחלי דם יהודים ופולנים נשפכו בה בימי מרד חמיל. בשנים 1919-1920 סבלו יהודי טשרניחוב לא […]

טשאן – טיאטפיפול

שם העיירה היה טשאן (כך נקראה בפי היהודים כל השנים), והוסב ע”י השלטון הרוסי לטיאופיפול. העיירה, שנמצאת 58 ק”מ מזרחה לקרמניץ, נחשבת על היישובים העתיקים של יהודים בווהלין, בה התגוררו בראשית המאה הנוכחית כ-300-400 משפחות יהודיות. הייתה זו קהילה קטנה עם מוסדות ציבור משלה, מנגנון כלי-קודש, “חדרים” שבהם למד כל ילד בעיירה עד אחרי גיל […]

טריסק

Turilche בשנת 1319 נכבשה בידי הליטאים ובשנת 1365 נמסרה למלך פולין קזימיר הגדול על פי הסכם שלום עם ליטא. משנת 1515 הייתה טריסק רכושם של הנסיכים לבית סאנגושקו, שהקימו בה ארמון. אחר כך הייתה רכושם של האצילים לבית אוסולינסקי. יהודים החלו להתישב בטריסק באמצע המאה ה 16, שכן בשנת 1577 שילמו 15 זהובים מס גולגולת. […]

טרוכנברוד (סופביובקה)

זופייבקה נוסדה כמושבה חקלאית יהודית בשנת 1835, בימי הצאר ניקולאי הראשון.יהודים מביילורוסיה ו-ווהלין התיישבו אז על 7,000 דונם של אדמה פרטית שרכשו ממשפחת אצילים. בשנת 1865 ביקשו יהודי המקום לקבל מעמד של עירוניים, ולאחר שניתן להם הדבר הפך היישוב להיות עיירה. מלבד חקלאות עסקו יהודי זופייבקה בבורסקאות, במסחר זעיר ובמלאכות שונות. בראשית המאה ה 20 […]

טרויאנובקה

Togovitsa Trovis עיירה בנפת קובל טרויאנובקה שוכנת במרחק 8 ק”מ בערך ממסילת הברזל סארני-קובל. ראשית היישוב היהודי היה כנראה במחצית השנייה של המאה ה 17. בהתוודעות גליל ווהלין שנערכה בהורוכוב בשנת 1700 הוטל על יהודי טרויאנובקה לשלם רק 160 זהובים מס גולגולת. סכום המעיד על יישוב יהודי קטן. קהילת טרויאנובקה הייתה כפופה לקהילת לוצק. בסוף […]

טרוביץ

טרוביץ נזכרת לראשונה בימי נסיכותו של ויטולד הליטאי, בראשית המאה ה 15. יש לשער שטרוביץ הייתה ליישוב עירוני בסביבות מועד “האוניה של לובלין” – שנת 1569. מאותה שנה יש ידיעה ראשונה על יהודים בטרוביץ שנת 1669. בשנת 1698 התקיימה בטרוביץ התוועדות גליל ווהלין, לפי הידוע ניתנה אז הסכמה להדפסת הספר” עיר בנימין” מאת ר’ בנימין […]

טורצ’ין

Torezin, Tupikטורצ’ין נזכרת לראשונה כבר במאה ה 11. ראשיתה כיישוב עירוני הייתה בשנת 1540, אז קיבל בעלי המקום, הבישוף מלוצק יז’י פלצ’בסקי מידי המלך זיגמונט הראשון זכות מגדבורגית עבור טורצ’ין. הזכות כללה רשות לקיים יריד שבועי ושלושה ירידים שנתיים. מלבד זאת שוחררו העירוניים ממכסים ומיסים שונים לתקופה של 10 שנים. יש להניח שבאותה תקופה התחילה […]

טוצ’ין

Tuchin, Tuczynטוצ’ין שוכנת על הנהר הורין ותחילתה במחצית השנייה של המאה ה 16. יהודים החלו להתיישב בה בראשית המאה ה 17.תהליך התיישבות היהודים הואט עקב גזירות ת”ח ות”ט, והואץ לאחריהן. בהתוועדות מחוז ווהלין שנערכה בהורוכוב ב 1700 הוטל על יהודי טוצ’ין מס גולגולת בסך 600 זהובים, סכום נכבד המעיד על יישוב יהודי מכובד.במאה ה 19 […]

טומאשגרוד

עיר בנפת סארני שם המקום היה קודם סחוב. מסילת הברזל אולבסק-סארני נסללה בערך 6 ק”מ מדרום לטומאשגורוד ותרמה לפיתוחו הכלכלי של היישוב. יהודי המקום עסקו במסחר זעיר ובמלאכה וגם בסחר עצים. בטומאשגורוד היו בית כנסת, רב ושוחט. מורים עבריים שהובאו לכאן לימדו עברית באופן פרטי. טומאשגורוד נכבשה בידי הגרמנים ב 9 ביולי 1941. היהודים נשארו […]