זסלוול

Zaslavl בלרוסית: Zaslauye מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז מינסק, ברה”מ/בלרוס מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד בתקופת השלטון הסובייטי היו בזסלוול כ 250 יהודים שעבדו בחקלאות ובפקידות. בעיירה פעל בית ספר ביידיש. זסלוול נפלה בידי הגרמנים ב 28 ביוני 1941. בסוף יולי 1941 נצטוו היהודים לשאת סרט על השרוול וטלאי עגול על החזה. יהודים נשלחו […]

זווהיל

זווהיל – נובוגרוד והלינסק אין מקורות מוסמכים על ראשיתה של העיר. לפי האנציקלופדיה הרוסית-כללית נזכרה העיר זווהיל בפעם הראשונה בכתבים ההיסטוריים הסלביים בשנת 1257. אז השתייכה העיר לנסיכות הפולנית הוולדימיר-והלינסקית.במאה החמש עשרה שלטו בה הנסיכים ואסילי ואנדריי סימונוביץ, שנקראו “נסיכי (קניאזים) זווהיל”. לאחר מותם שלט על העיר הנסיך קונסטנטין אוסטרוזקי. העיר השתייכה, עד לכיבוש ווהלין […]

זדולבונוב

בירת נפה וצומת חשוב של מסילות ברזל. היישוב החל כשכונה ליד כפר בשם זדולבונוב, שנתפתחה בסוף המאה ה 19, לאחר סלילת מסילות הברזל קייב-בריסק ורובנו- לבוב. בשנת 1903 נכלל היישוב ברשימת הכפרים שהותרה בהם התיישבות יהודים. האוכלוסייה היהודית גדלה מהר וערב מלחמת העולם הראשונה מנתה כמה מאות נפש.בזדולבונוב החלה פעילות ציונית ומורה לעברית החל ללמד […]

זבלוטייה

ZABLOCIE כפר בנפת קובל, סמוך למסילת הברזל קובל – בריסק. בשנת 1921 נמנו בכפר 40 יהודים ובשנות השלושים בערך 20 משפחות,שעסקו בסחר עצים. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

זאוואליה

ZAWALE בשנת 1921 נמנו בזאוואליה 129 יהודים בתוך אוכלוסיה שמנתה 743 נפשות. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

ז’לוצק

כפר חקלאים יהודי בסביבת רפאלובקה המושבה היהודית החקלאית ז’לוצק נוסדה בשנת 1847 על אדמת המדינה בין הכפרים ז’לוצק גדול וז’לוצק קטן. המייסדים היו 13 משפחות מברסטצ’קה. כל משפחה קיבלה חלקה של 260 דונם. כעבור מספר שנים עזבו כמה משפחות. האחרים, שלא יכלו להתפרנס מן האדמה הבוצית, פנו בחלקם לעסוק במסחר ובמלאכה. ועדה ממלכתית שביקרה במקום […]

ז’יטומיר

עיר במערב אוקראינה בחבל ווהלין, מרכז מחוז ז’טומיר. העיר נמצאת במרכזו של יער טבעי על 4 נהרות: טטרב, קמיינקה, ירושנקה ופוטינקה. את העיר חוצים שני כבישים מרכזיים באוקראינה: קייב ורשה וקייב ברסט. העיר נודעה כמרכז יהודי חשוב מן המאה ה 18. שנת 884 נחשבת כשנת יסוד העיר. לפי האגדה השם בא משותפם של אסקולד ודיר, […]