הריצב

עיירה גדולה על נהר המירה הזורם בגבול העיירה בדרך העולה לשפטובקה. הריצב שוכנת במרחק 22 וירסטאות מקונסטנטין-ישן ו-3 וירסטאות מזסלב בסביבה חקלאית עשירה. מספר היהודים בעיירה בשנת 1847 – 1194 נפשות, בשנת 1897 – 979 נפש, ובשנת 1920 – כ-2000 יהודים. רוב יהודי העיירה עסקו במסחר תבואות ובחנוונות. היה בעיירה בית חרושת לסבון . אחת […]

הלושה מלה (לישקע)

כפר במרחק 22 ק”מ מצפון לקאמין-קושירסקי. בראשית המאה ה 20 התגוררו בו 869 תושבים ב 88 בתים. בשנת 1920 פעלו כאן כנופיות של באלאחובצים וחבריהן רצחו 11 יהודים. במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 135 יהודים (בכפר ובמושבה). בין שתי מלחמות העולם התגוררו במקום כ 40 משפחות יהודיות. היהודים עסקו במסחר, במלאכה ומעט בחקלאות. בכפר היו […]

הירניק

כפר המרוחק בערך 10 ק”מ מצפון מערב לרטנה, על הכביש המוביל לבריסק דליטא. בראשית המאה ה 20 היו בהירניק 1,028 תושבים. במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 52 יהודים בתוך אוכלוסיה של 1,096 נפשות. בשנות ה 30 התגוררו בכפר 20 משפחות יהודיות. היה להן מניין וגם ספר תורה. עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

הושץ

אשט, הושץ Hasht , Hoshcha עיירה בנפת רובנה הושץ’ שוכנת על גדת הנהר הורין, סמוך לכביש המהיר דובנה ז’יטומיר-קייב. זהו יישוב עתיק בנחלתם של נסיכי רוסיה הקייבית, ואחר כך רכוש משפחת הוסקי. בשנת 1495 קיבלו בעלי המקום זכות לקיים כמה ירידים שנתיים. לא ידוע מתי הייתה ראשית היישוב היהודי בהושץ’, אך אפשר לשער שהיה זה […]

הורוכוב

Horokhow, Gorokhov עיירה נפתית בדרום מערב ווהלין. הורוכוב נזכרת לראשונה בשנת 1450 כשהמלך קזימיר היאגלוני נתן אותה במתנה לרוזן ממשפחת אוליזרוב. בשנת 1545 עברה לרשות הדוכסים סאנגושקו-קושירסקי, ואחד מהם, גריגורי ואשתו סופיה, העניקו למקום זכויות מגדבורגיות. בכתב ההענקה הוגדר גם מעמד היהודים. הידיעה הראשונה על המצאות יהודים בהורוכוב היא משנת 1536, ויש לשער שראשית ההתיישבות […]

הורודץ

עיירה בנפת קוברין HORODEC הורודץ נזכרת בסוף המאה ה 13 ככפר בנחלאות שהוריש הנסיך ולאדימיר ואסילקייביץ’ לאשתו אולגה. בשנת 1784 כשנפתחה התעלה המקשרת את הבוג והדנייפר, שנחפרה ביוזמת המלך סטניסלב אוגוסט פוניאטובסקי ואשר חיברה את הים השחור עם הים הבלטי, חלה התעוררות גדולה בסחר העצים ובייצוא התבואות והתוצרת החקלאית. יהודים נזכרים בהורודץ לראשונה באמצע המאה […]

הורודניצה

עיירה השוכנת על חוף הנהר סלוץ’ במחוז זוויהיל (נובוגרד וולינסק) במרחק של 35 וירסטאות ממנה, מוקפת משלושת צדדיה יערות גדולים. תושבי הורודניצה מנו לפני מלחמת העולם הראשונה כ-600 משפחות, מהן כ-350 יהודיות. תושבי העיירה התפרנסו בעיקר מעבודתם כפועלים ופקידים בביהח”ר לכלי חרסינה (פרפור) של ה’ זוסמן. מספר העובדים בביהח”ר היה 400-500, למעלה ממחציתם היו יהודים. […]

הולובי

כפר בנפת קובל, סמוך למסילת הברזל רובנה-קובל. במחצית השנייה של המאה ה 17 ישבו יהודים בעיירה זו. קהל הולובי היה כפוף לקהילת האם לודמיר. בהתוועדות גליל ווהלין בינואר 1700, שנערכה בהורוכוב הוטל על יהודי הולובי לשלם מס גולגולת בסך 80 זהובים, שהיה מן הנמוכים והעיד על היות הולובי יישוב יהודי קטן. בראשית המאה העשרים היו […]

הולביץ’

עיירה בנפת קובל על גדת הנהר סטוחוד, בקהיליית פובורסק . בערך 9 ק”מ מתחנת הרכבת פובורסק ו 14 ק”מ ממלניצה. על היהודים בהולביץ’ ידוע לראשונה משנת 1648. ערב גזירות ת”ח ות”ט שילם בעל המקום יאן הולביץ’ מס למלוכה מ 20 בתים יהודיים. יש לשער, שיהודים החלו להתיישב בראשית המאה ה 17 ומניינם בבתים הנ”ל היה […]