דרמן

כפר גדול ושקט הטובע בירק בין יערות בושצ’ה מזה לבין היערות שנמשכו עד אוסטראה- מזה. מקומו -בקרבת העיירה מיזוץ’. בכפר קטן זה נאחזו יהודים מלפני הרבה הרבה שנים. עם פרוץ המלחמה האחרונה התגוררו בכפר חמש עשרה משפחות שמנו כ-80 נפש. מהצד האדמיניסטרטיבי השתייך הכפר למחוז זדולבונוב ויהודי הכפר נמנו על קהילת זדולבונוב – הרי מבחינה […]

דרז’נה

עיירה בנפת קוסטופולDERAZNOדרז’נה שוכנת על הגדה המערבית של הנהר הורין. בשנת 1614 השיג בעל המקום הנסיך יאנוש האוסטראי זכויות עיר ליישוב. בערך מאותו זמן החלה בה התיישבות יהודים . בשנת 1649 תקפו אותה הקוזאקים של חמלניצקי, שדדו ושרפו את כל העיירה. בשנת 1700 בהתוועדות בהורוכוב, הוטל על דרז’נה שהייתה כפופה אז לקהילת האם אוסטראה, סכום […]

דרושקופול

עיירה בנפת הורוכובDRUSZKOPOL דרושקופול שוכנת כ 10 ק”מ מדרום להורוכוב. ראשית היישוב היהודי היה כנראה במחצית השנייה של המאה ה 17.לאחר גזירות ת”ח ות”ט, על פי סיכום מס הגולגולת שהוטל בשנת 1700 – 150 זהובים, נראה, שדרושקופול נמנתה עם היישובים היהודיים הקטנים. עד סוף המאה ה 18 לא הגיע מספר היהודים ל 300.בחלוקת פולין השנייה […]

דמידובקה

עיירה בנפת דובנאDemidyuka , Demydivka דמידובקה שוכנת במרחק כ 20 ק”מ מצפון מזרח לברסטצ’קה. יהודים החלו להתיישב בה במאה ה 18.בשנות השבעים והשמונים של המאה ה 19 מתוארת דמידובקה כעיירה דלה, מרוחקת מדרכי תחבורה, שכמעט כל תושביה יהודים. בתקופת מלחמת העולם הראשונה הייתה העיירה זמן מה תחת כיבוש אוסטרי.בימי מלחמת האזרחים סבלו תושביה מחילופי שלטון, […]

דומברוביץ

DABROWICA עיירה בנפת סארני. דומברוביץ שוכנת על הנהר הורין, בקרבת מסילת הברזל סארני-לונינייץ. היא נזכרת לראשונה במאה ה 12 כמקום מושבו של הנסיך הרוסי דוברוביצקי. לאחר הכיבוש הליטאי, בסוף המאה ה 14, צורפה לנפת פינסק ונשארה בתחום מינהלי זה גם לאחר האוניה של לובלין (1569). בסוף המאה ה 18, לאחר הסיפוח לרוסיה, צורפה לפלך ווהלין. […]

דובנא

DUBNOעיר נפה בדרום ווהלין. דובנא נזכרת כיישוב בתחום רוסיה הקייבית. בשנת 1099 נמסרה לנסיך דויד איגורוביץ’ . במאה ה 14 הייתה מבצר בשליטת נסיכי אוסטראה, שהגן מפשיטות הטטרים. בשנת 1498 השיג הנסיך קונסטנטין האוסטראי מן הנסיך הגדול של ליטא אלכסנדר, זכות להפוך את דובנא לעיר ובשנת 1507 הוענקה לה זכות מגד בורגית (זכות לממשל עצמי). […]

דובייצ’נו

כפר בנפת קובל, בקרבת מסילת הברזל קובל-בריסק שליטא. דובייצ’נו הוא כפר עתיק. במאה ה 17 היה רכוש הסטרוסטה של ראטנה. בראשית המאה ה 20 היו בכפר 1,419 תושבים וכמה עשרות משפחות יהודיות. בשנת 1920 רצחו כנופיות הבאלחובצים כמה משפחות, ולכן נמנו במפקד של שנת 1921 רק 3 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,053 נפשות . בשנות […]