בזליה

בזליה הייתה עיירה עתיקת יומין במחוז קונסטנטין-ישן. בשנת 1795 צורפה צורפה לחבל פודוליה והוכרזה כעיר, ומקץ שנתיים – ב-1797 הוחזרה לווהלין. באותה תקופה נמצאו בבזליה 1225 יהודים. מסיבות שונות לא התפתחה העיירה, ובמפקד התושבים ברוסיה בשנת 1847 נמצא שהיו בה 924 יהודים. לפי מפקד 1897 ירד מספרם עד כדי 820 יחודים, בתוך אוכלוסייה כללית של […]

בורמל

BORMEL בורמל שוכנת במרחק של 14 ק”מ בערך מצפון לברסטצ’קה. עד המחצית השנייה של המאה ה-18 היתה בורמל כפר באחוזות המלך. בשנת 1782 קיבלו בעלי המקום מן המלך זכות מגדבורגית עבור בורמל. יש לשער שהיהודים התחילו להתיישב במקום זמן קצר לפני מועד זה. עד סוף המאה ה 19 גדל מספר היהודים ועלה על 1,000 איש. […]