האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קול קורא – אוגוסט 2022

האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין WORLD ASSOCIATION OF WOLYNIAN JEWS IN ISRAEL קול קורא להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה לשנת 2023 קהל היעד: תלמידים בחטיבת הביניים/בחטיבה העליונה/ סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, יוצאי קהילות ווהלין איגוד יוצאי ווהלין מעודד תלמידים בכיתות ז' –י"ב וסטודנטים להגיש הצעות לנושאים להכנת עבודות שינציחו את קהילות ווהלין אשר הושמדו בשואה. התחומים: […]