האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קול קורא להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה לשנת 2024

קול קורא להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה לשנת 2024 קהל היעד: תלמידים בחטיבת הביניים/בחטיבה העליונה/ סטודנטיםבאוניברסיטאות ובמכללות, יוצאי קהילות ווהלין. איגוד יוצאי ווהלין מעודד תלמידים בכיתות ז'–י"ב וסטודנטים להגיש הצעות לנושאים להכנת עבודות שינציחו את קהילות ווהלין אשר הושמדו בשואה. התחומים: עבודת שורשים שתכלול סיפורי משפחה, אירועים, הישרדות, הצלה, עלייה לארץ. ראיונות עם שורדים ו/או […]