האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

החינוך העברי בווהלין

החינוך העברי בווהלין מאת נורית ספקטור  שורשיו של החינוך העברי המודרני, טמונים ב"חדר המתוקן" שנוסד ברוסיה בראשית המאה העשרים. בחדר המתוקן למדו הילדים את תלמודם בעברית (ולא ביידיש כפי שהיה נהוג עד אז), כאשר ללימודים המסורתיים של תלמוד תורה נוספים מקצועות מודרניים חדשים כמו שפת המדינה וחשבון. התמוטטות משטר הצאר והמהפכה הקומוניסטית (1917) הביאו להתעוררות […]

בתי כנסת, תפילה ובתי מדרש בווהלין

בתי כנסת, בתי תפילה ובתי מדרש, מבניהם חוץ ופנים, קהל מתפלליהם ע"פי ספרי הזיכרון של הקהילות מאת: יעקב מור מבוא בתי הכנסת בגולה מילאו תפקידים רבים ושונים. מקום תפילה ולימוד תורה, בית ספר לילדים, ספרייה ציבורית, מקום כינוס לועידות בענייני הכלל ולעיתים קרובות באגפים הסמוכים לבתי הכנסת נמצאו מוסדות הקהילה השונים ומשרדיה, קופות הצדקה, אולם […]

רקוויֶם לסבתא רבקה

רקוויֶם לסבתא רבקה

רקוויֶם לסבתא רבקה תל-אביב, ספטמבר 2003 שעת הצהריים. המרק והאורז כבר מוכנים. הריח ממלא את המטבח ואני ממהרת לערוך את השולחן לשנינו. מרדכי ירד לרוקן את תיבת המכתבים. הטלפון מצלצל ועל הקו טובה, המזכירה מבית-עגנון: קיבלתם את ההצעה למסע בעקבות ביאליק, עגנון ועמוס עוז, שאנו מארגנים? לאן בדיוק אתם מתכננים להגיע? משהו זע בתוכי ומיד […]