האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ארכיון הודעות

הזמנה לאזכרה כללית

אוליקהאוסובהאוסטילוגאוסטראהאופאליןאלכסנדריה והסביבהבורמלביאלוזורקהברסטצ'קהגלושא רבתאדמידובקה והסביבההאשטהורוכובויז'בהזדולבונובזופייבקהטורצ'יןטריסקטיאופיפול (טשאן)לאחווהטוצ'יןלוצק הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל מתכבדת להזמינך לטקס האזכרה השנתי לזכר קהילות ווהלין הטקס יתקיים ביום ראשון י"ד

קרא עוד »