האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 71

כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 71 –  74 למדינת ישראל תאריך הוצאה עברי: אב תשפ"ב תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2022

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2023

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2023שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים שם הקהילה מועד אזכרה שעה מיקום שם המזמין מספר טלפון יוםבשבוע תאריך עברי תאריךלועזי קוריץ ב׳ ט׳ סיון תשפ״ג 29.5.23 18:00 אולם התייחדות יהודה דמבסקי 054-5234137 רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ׳, ברז׳ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה ו׳ ח׳ אלול תשפ״ג 25.8.23 […]

ילקוט ווהלין 70

כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 73 שנה למדינת ישראל גיליון מספר 70. תאריך הוצאה עברי: אב תשפ"א תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2021

הזמנה לאזכרה כללית

אוליקהאוסובהאוסטילוגאוסטראהאופאליןאלכסנדריה והסביבהבורמלביאלוזורקהברסטצ'קהגלושא רבתאדמידובקה והסביבההאשטהורוכובויז'בהזדולבונובזופייבקהטורצ'יןטריסקטיאופיפול (טשאן)לאחווהטוצ'יןלוצק הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל מתכבדת להזמינך לטקס האזכרה השנתי לזכר קהילות ווהלין הטקס יתקיים ביום ראשון י"ד באלול תשפ"א 22.8.2021 בשעה 18:00 בשידור חי ביוטיוב בקישור: לודביפול (סלישץ' זוטא)לודמירמיזוץ' טרוביץמלינוב מרוויץמנייביץ'סטאפןפוריצקקובל מצ'יובקולקיקוסטופולקיבקצהקמין-קושירסקיקרמניץרטנהראזיבילוברובנהשאצקשומסקשפטובקה תוכנית 18:00-18:30 דברי פתיחה והנחייה: מר יאיר אפל, יו"ר האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל.דברי ברכה: […]