האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טקס הנחת הזרים, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג – אפריל 2023