האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קפלמן דוני

קפלמן דוני

מידע כללי

שם פרטי:

דוני

שם ביידיש/כינוי:

שם משפחה:

קפלמן

שנת לידה:

שנת פטירה:

מקום פטירה:

שם נעורים:

משפחה

שם האב:

מקום הולדת האב:

שם האם:

מקום הולדת האם:

מצב משפחתי:

שם בן/בת הזוג:

מספר ילדים:

לא ידוע

שמות ילדים:

ומשפחתו

סיפור חיים

תמונות ותעודות