האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קאפלון אליעזר

קאפלון אליעזר

מידע כללי

שם פרטי:

אליעזר

שם ביידיש/כינוי:

שם משפחה:

קאפלון

שנת לידה:

שנת פטירה:

מקום פטירה:

שם נעורים:

משפחה

שם האב:

מקום הולדת האב:

שם האם:

מקום הולדת האם:

מצב משפחתי:

נשוי

שם בן/בת הזוג:

ראסי

מספר ילדים:

3

שמות ילדים:

3 ילדים

סיפור חיים

תמונות ותעודות