האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

שובקוב

שובקוב היה כפר אוקראיני לא גדול על אם הדרך בין רובנה לטוצ'ין (מהכפר עד רובנה כ-24 ק"מ ועד טוצ'ין כ-3 ק"מ).

כפר זה התפרסם כמקום למחנות הצבא הרוסי. עוד בימי הצאר נמצאו שם קסרקטינים וחנויות צבא, שם נערכו אימוני צבא, תמרונים וכד'.

בשובקוב גרו משפחות יחידות של יהודים, שבכל ענייניהם פנו לטוצ'ין הסמוכה ופרנסתן הייתה על מסחר זעיר. משפלשו הגרמנים לווהלין והאוקראינים הרימו ראש, הוקמה משטרה אוקראינית שסידרה מחנה ליהודים בשובקוב, ללא ידיעת שלטונות הגרמנים. כמאה יהודים מבני טוצ'ין רוכזו במחנה זה, שם הוכו והושפלו.

האוקראינים אילצו את היהודים להתעמל לעיני השכנים. האיכרים חזו כיצד מתעללים ביהודים, מחייבים אותם לזחול על הבטן, להכות איש את אחיו וכד'. הסבל היה גדול, עד שנזדמנו במקום אנשי הגסטאפו מרובנה עיר המחוז, והם פיזרו את המחנה. היהודים נמלטו על נפשם וחזרו בסתר למשפחותיהם בטוצ'ין ומצאו שם את מותם בהשמדה האכזרית על גטו טוצ'ין.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין ט"ז-י"ז עמ' 49