קרופייץ

Krupiec

עיירה נפת דובנא, בקרבת רדזיבילוב.

במאה ה 19 ישבו בקרופייץ כ 100 משפחות יהודיות.
כיוון ששכנה בקרבת הגבול עם אוסטריה (גאליציה) והייתה בה תחנת גבול, הוטלו עליה הגבלות שונות ובשל כך נטשו אותה היהודים ולא שבו אליה עוד.

בין שתי מלחמות העולם לא התגוררו יהודים בקרופייץ.

עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

מרכז מורשת יהדות פולין