האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קיסיילין

עיירה בנפת הורוכוב

קיסיילין היא יישוב עתיק, במחצית הראשונה של המאה ה 16 הייתה רכוש האציל פיוטר מילסקי. בשנת 1589 כבר נזכרת קיסיילין כיישוב עירוני. כלומר, היא קיבלה עוד לפני כן זכויות עיר מגדבורגיות.

לא ידוע מתי החלו יהודים להתיישב בעיירה. במאה ה 17 היה קהל קיסיילין כפוף לקהילה הראשית לודמיר. בהתוועדות גליל ווהלין שנערכה בהורוכוב בינואר 1700 הוטל על יהודי קיסיילין לשלם 450 זהובים מס גולגולת, סכום נכבד המעיד על כך שמספר היהודים הגיע לכמה מאות.

קיסיילין נפגעה במלחמת העולם הראשונה ומספר תושביה ירד. יחד עמם ירד גם מספר היהודים מתחת ל 100 נפשות.
בין שתי המלחמות גדל מעט מספר היהודים. בסוף שנות העשרים ניכרה בעיירה פעילות תרבותית, שהתבטאה בקורסי ערב למבוגרים. הרצאות על הסופרים, ועוד. הרוח החיה היה המורה בן ציון ליס.

הצבא הגרמני כבש את קיסיילין ב 25 ביוני 1941. בינואר 1942 הועברו יהודי העיירה לטורצ'ין ושם הוכנסו כעבור חודש, יחד עם תושבי המקום, לגטו.

ביום א' 23 באוגוסט 1942 הוצאו מגטו טורצ'ין היהודים שהיו בו ובתוכם יהודי קיסיילין, הובלו אל מחוץ למקום ונרצחו.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'

ילקוט ווהלין ו' אב תש"ו עמ' 31