האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קטרבורג

עיירה בנפת קרמניץ

העיירה קטרבורג נוסדה בסוף המאה ה 18 על אדמות אחוזה בשם הורינקה לאחר שבעל המקום, הגרף וינצנטי יוזף פלטר, קיבל בשנת 1780 מידי המלך סטניסלב אוגוסט זכויות עיר ורשות לקיים שלושה ירידים שנתיים. עד שנות השבעים של המאה ה 19 היו כמעט כל תושביה של קטרבורג יהודים. הם עסקו במסחר זעיר ובמלאכה.

החל מסוף המאה ה 19 החלה ירידה הן במספר התושבים והן במספר היהודים.
ערב הכיבוש הנאצי התגוררו בקטרבורג כ 150 משפחות.

קטרבורג נכבשה בידי הגרמנים בראשית יולי 1941. ב 28 בפברואר 1942 הועברו יהודי קטרבורג לגטו לנוביץ'.
ב 13-14 באוגוסט 1942 הובלו יהודי קטרבורג, יחד עם יהודי ביאלוזרקה, אל מחוץ לעיירה, לבורות שהוכנו מראש, וכולם נרצחו.

על פי דו"ח של האס"דה וסיפ"ו בווהלין מ 15 באוגוסט 1942, נהרגו 312 יהודים מקטרבורג: 114 גברים, 112 נשים ו-86 ילדים. המספרים לא כללו את אלה שנרצחו מתחילת הכיבוש ועד אקציית החיסול.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'.

קטרבורג ילקוט ווהלין יא' אלול תש"ט עמ' 31