האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קוריטניצה

KORYTNICA

עיירה בנפת לודמיר, על הגדה המזרחית של הנהר בוג.

בתקופת מלכות פולין הייתה קוריטניצה עיירה מלכותית בחבל חלם שבגליל בלז. כנראה שבאמצע המאה ה 16 העניק לה המלך זיגמונט השלישי זכויות עיר מגדבורגיות. מאותו זמן החלו היהודים להתיישב בקוריטניצה.
הידיעה הראשונה על המצאות יהודים במקום היא משנת 1590. במקור משנת 1628 נזכר בית כנסת בקוריטניצה. במפקד שנערך בשנת 1629 נזכרו 26 בתים של יהודים ובמפקד בשנת 1643 – 47 בתים של יהודים, כלומר גרו אז בעיירה בין 400 ל 600 נפש. באותה עת נזכרו גם בעלי מלאכה יהודיים: אופים, נגרים, חרטי עץ ומבשלי יי"ש.

קוריטניצה נפגעה קשה בתקופת גזירות ת"ח ות"ט ונהרסה כליל במלחמת השוודים ובעקבות אלה ירד מספר היהודים אל מתחת ל 100 נפשות.

בסוף המאה ה 18 סופחה קוריטניצה לתחום הקיסרות הרוסית . היו בה אז בית כנסת ובית מדרש, 4 חנויות ו 8 בעלי מלאכה, כולם יהודים. במלחמת העולם הראשונה ניטש בקרבת קוריטניצה קרב על מעבר הנהר בוג, בתי העיירה נשרפו רובם ויהודיה התפזרו.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'