האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קוזמין

עיירה במחוז קונסטנטין-ישן.

קוזמין ינקה מעיר המחוז שלה. שנים רבות חיו להם יהודי העיירה בשקט חיים צנועים ע"פ מסורת אבות. פרנסתם הייתה ממסחר זעיר ומלאכות, כדרך יהודי העיירות בווהלין.
בשנת 1847 גרו בעיירה 641 יהודים ולפי המפקד הממשלתי משנת 1897 נמצאו בה 830 יהודים מתוך מספר כולל של 368 תושבים.
ביום 7 ביולי 1918 יצא הזעם על יהודי קוזמין. היה זה בראשית מלחמת האזרחים באוקראינה. פלוגת המיליציה הרזרבית של האוקראינים ערכה שוד בבתי היהודים ובחנויותיהם. פחד נפל על היהודים והם ברחו מהעיירה כדי להציל את נפשם. כמה הוכו ונפגעו.
מתוך הטלגרמה של קהילת קונסטנטין-ישן למיניסטר היהודים בממשלה האוקראינית בקיוב מיום 9.7.18 נראה שבשעת ההתנפלות והשוד נלקחו עשרים יהודים והובלו מן העיירה וגורלם לא ידוע.
לא כל היהודים חזרו לגור בקוזמין, ומאז החלה ירידתה.

עפ"י ילקוט י"א – אלול תש"י עמ' 31