האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

פרשת פנחס – סיפורו של פרטיזן

פרשת פנחס – סיפורו של פרטיזן דובנאי

 מאת נעם בינשטוק גבעתיים תשפ"ד 2024