• אבוגוב אלעק
 • אבינוביצקי ליפא, ד”ר
 • אברוך מאיר
 • אברך אייזיק
 • אברך דב
 • אברך יוסף
 • אברך פייגה
 • אגבר דב
 • אדלשטיין משה
 • אהרונסון ידידי שלמה
 • אובסיינקו גבריאל
 • אודלר ישעיהו
 • אודרברג שלמה
 • אודרמן הרץ
 • אוזרר אייזיק
 • אוטניק לייב
 • אולבסקי מרדכי
 • אולשינקר יוסף
 • אולשנסקי יוסף
 • אולשנסקי צבי
 • אולשנסקי ראובן
 • אוסובסקי מיכאל
 • אוסטייאר שייקה
 • אוסטרובסקי מרדכי
 • אוסטרובסקי סיומה
 • אוסטרובסקי פנחס
 • אוצר לייזר
 • אוצר משה
 • אורמלנד אהרון
 • אורמלנד פנחס יצחק
 • אורנשטיין משה
 • אחינתן אביעזר
 • אידלמן שלום
 • איזנשטין מישה
 • איזנשטין פסח
 • איידלמן חנן
 • אייזן אריה
 • אייזן מלכה
 • אייזנברג בערל
 • אייזנברג פנחס
 • אייזנברג צבי
 • אייזנברג רחל
 • אייזנמן מאיר
 • אייזנשטיין אהרון
 • אייזנשטיין אפרים
 • איינבינדר לייב
 • אילן משה
 • אינגבר בנימין
 • אינגבר הירש
 • אינגברג (קרוין) פנינה / פולה – פסיה
 • אינגברג זאב – זיסקה
 • אינקלס נפתלי
 • אלבוים דוד
 • אלברט זיוויל
 • אלברט פרידל
 • אלוני חיים
 • אלטר יהודה
 • אנגל מאיר
 • אנחוביץ שיינדל
 • אפלבוים איסר
 • אפרת (אפלבאום) שמואל סטפן
 • אריון משה
 • דבורץ דימה
 • דובינה ישראל
 • דובינסקי מנשה
 • דודיק מיכאל
 • דולינקה חיים
 • דוניץ יהודה
 • דוניץ שמואל
 • דופין מאיר
 • דיכטר זליג
 • דיכטר יצחק
 • דיכטר משה
 • דיק אליעזר
 • דיק חיים
 • דיק יוסף
 • דיק יעקב
 • דיק לייבל
 • דקלבוים חיים
 • דקלבוים מאיר
 • דרוק נח
 • דרוק עקיבא
 • דריז’ון מרדכי
 • דרסיביץ הנרי
 • הוברמן פרץ
 • הוברמן צבי
 • הוטניק ד”ר
 • הוכמן חיים
 • הוניג חיים
 • הוניג יעקב
 • הוניק גרשון
 • הייצס יוסף
 • הימלפרב ברכה
 • הימלפרב משה
 • הלמן שמואל צבי
 • הלפרין אהרון
 • הנדלסמן שמואל
 • זאנדווייס נחום
 • זאנדווייס שלמה
 • זולוטוב אברהם
 • זוליאר אייזיק
 • זולר נח
 • זייגמייסטר זלדה
 • זייגמייסטר שרה
 • זיידמן בר-לב
 • זיידמן בתיה
 • זיידמן יוסף
 • זילברמינץ לייבל
 • זילברפרב בערל
 • זילברפרב נחמן
 • זילברפרב שלמה
 • זילברפרב שמואל
 • זילברשטיין דבורה
 • זילברשטיין יצחק
 • זינגר אבא
 • זינמן פנחס
 • זיסקינד שלמה
 • זלוטוב אברהם
 • זליקוביץ אלימלך
 • זלצמן (גביש) דוד
 • זלצמן חיים
 • זלצמן יעקב
 • זלצמן יעקב בער
 • זלצמן נח
 • זלצמן שלמה
 • זלצר זלמן
 • זלצר ישראל
 • זלצר מלכה
 • זלצר עמנואל
 • זסק אביגדור
 • זסק אליהו
 • זפרן אליהו
 • זפרן חנה
 • זפרן פייבל
 • זפרן שמריהו
 • זקס יונה
 • זרוצקי ישעיהו
 • חובר אליהו
 • חובר אשר
 • חזן דוד
 • חייט בלומה
 • חייט דוד
 • חייט ישראל
 • חייט שמואל
 • חייצ’וק זושיה
 • חייצ’וק יוסף
 • חייצ’וק רחל
 • חסיס חיים
 • חפץ אביגדור
 • חרפק גרשון אידל
 • חרצ’יק יוסף
 • יבלקו יחזקאל
 • ידוסליבי רחלי
 • ידושליבי אריה
 • ידושליבי יצחק
 • יוקלט מיכאל
 • יוקעלעס יעקב
 • יוקעלעס שבתאי
 • יסנבולקה זלמן
 • יסנבולקה חיים
 • יסנבולקה יקיר
 • ירמולאי משה
 • ירמולניק אברהם
 • כגן אפרים
 • כגן יוסף-דב
 • כגן יוסף-יצחק
 • כגן נחום
 • כץ דוד
 • כץ דוד
 • כץ חיים
 • כץ יודל
 • כץ יעקב
 • כץ לוני
 • כץ ליאון
 • כץ מיכאל
 • כץ פדיה
 • כצמן גרשון
 • מודריק זעליג
 • מודריק חיים
 • מודריק יהושע
 • מודריק יעקב
 • מודריק מאיר
 • מוריק אריה
 • מוריק יוסף
 • מוריק סנה
 • מייסטל שמאי
 • מילכיקר גדליה
 • מילכיקר פייבל
 • מילשטיין משה
 • מינץ יהודה
 • מינקובסקי אשר
 • מינקובסקי ברוך
 • מירוצ’ניק אשר
 • מליק בן-ציון
 • מלכיור שמעון, ד”ר
 • מלמד דב
 • מלמד יהודה
 • מלמד פרידל
 • מלמדיק יהודה
 • מלניצר יעקב
 • מלניק פסח
 • מלר דוד
 • מלר יוסף
 • מלר מיכאל
 • מנדלבוים מרדכי
 • מנדלוביץ יעקב
 • מנדלוביץ ישראל
 • מנדלזון מרדכי
 • מניוק בן ציון
 • מנץ יצחק
 • מעלניצר יצחק
 • מקלר חיים
 • מראל מתיס
 • מרגוליעס אברהם
 • מרדר הירש
 • מריינר ישראל
 • מרין אברהם
 • מרין בצלאל
 • מרין חיים
 • מרמלשטיין ד”ר
 • צ’חובוי נח
 • צ’מורש מרדכי
 • צ’צ’יק דוד
 • צ’צ’יק מרדכי
 • צ’רטוק יצחק
 • צ’רטוריסקר יצחק
 • צ’רטוריסקר מאיר
 • צ’רני שעיה
 • צ’רפק חיה
 • צ’רפק מאיר
 • צ’רפק מרדכי
 • צ’רפק שושנה
 • צביבל יוסף
 • צביבל יעקב (אליושה)
 • צביבל ישעיהו בן דב
 • צביבל ישעיהו בן שלמה
 • צביבל מאשה
 • צודיק נח
 • צוויגנבוים מיכאל
 • צווימן רחביה
 • צויבל שלמה
 • צוקרמן ישראל
 • צימרמן שאול
 • צימרמן שמואל
 • צינוביץ משה
 • צינקר דוד
 • ציפורין יעקב
 • צצקס יהודה
 • קאופמן אייזיק
 • קובזולא משה
 • קובזלו שלמה
 • קוגוט גבאירל
 • קוגוט ישראל
 • קוז’יול יהושע
 • קוז’יול יוסף
 • קוז’יול יעקב
 • קוז’יול לייבל
 • קוט ישעיהו
 • קוטל אבראשה
 • קוטל ישראל
 • קוטלר אפרים
 • קוטלר יהודה
 • קויפמן גרשון
 • קויפמן זליג
 • קויפמן יצחק
 • קויפמן לייבל
 • קויפמן מרים
 • קויפמן צבי
 • קונין שמואל
 • קופרברג יצחק
 • קופרשמיד בנימין
 • קוץ אליהו
 • קוץ אלכסנדר
 • קוץ יעקב
 • קוץ ישראל
 • קוצ’ר סוכוי
 • קורובוצ’קה יוסף
 • קורין אייזיק
 • קורלנד נחמיה
 • קורמן אהרון
 • קורן ברוך
 • קושניר דוד
 • קז בערל
 • קטן חיה
 • קטן יעקב
 • קידר שמעון
 • קיפר אברהם
 • קיפר פרידה
 • קיפר שמואל
 • קירשנבוים גניה
 • קלורמן שמואל אבא (קישור נוסף)
 • קלורפיין אברהם
 • קליגון שמואל
 • קליין זלטה
 • קליינמן אהרון
 • קליינר אייזיק
 • קליינר חוה
 • קליינר פפה
 • קליקה הרשל
 • קמין הרשל
 • קמינצקי אהרון-יוסף
 • קמלמכר חיים
 • קמפר זלמן
 • קנדל אריה
 • קנדל חיים
 • קנוניץ’ יהושע
 • קנוניץ’ יצחק
 • קנוניץ’ שמואל
 • קנופמכר נחום
 • קנטור אליעזר
 • קנפר יחזקאל
 • קסלמן סיוניה
 • קעק אברהם
 • קפלן יעקב
 • קפלן משה
 • קפשוק אהרון
 • קרויט בנימין
 • קרוין חיים
 • קרוין יצחק
 • קרופ מרדכי
 • קרופניק מאיר
 • קרייז שמואל-צל
 • קרייזר לייבל
 • קריפיצר לייב
 • קריצ’מר דוד
 • קריצמכר חיים
 • קרישק צפורה
 • קרמין וויטיה
 • קרמן יצחק
 • קרמר טוביה
 • קרמר יעקב
 • קרמר יצחק
 • קרמר ישעיהו
 • קרמר ישראל
 • קרמר עקיבא
 • קרפוס יוסף
 • קרפוס רבקה
 • קרצמן מנס
 • קרש אברהם
 • קרש בן-ציון
 • קרש יעקב יצחק
 • קרש מלכה
 • קרשון ניוסיה
 • רבי ישראל
 • רבי קוטיק
 • רבין גוטייה
 • רבין דן
 • רבינוביץ משה
 • רבר גרשון
 • רבר לייבוש
 • רדזבסקי בנימין
 • רדיז’בסקי אייזיק
 • רובינשטיין נחמיה
 • רובינשטיין פניה
 • רוג הרשל
 • רודיז’בסקי ישראל
 • רודין יהודה
 • רודניקר דניאל
 • רווה (וורבה) זאב
 • רוזין שאול
 • רוזמן שלמה
 • רוזנבלט גד (קישור נוסף)
 • רוזנברג חיה
 • רוזנברג שמחה
 • רוזנסון חיים
 • רוזנפלד אריה
 • רוזנפלד דוד
 • רוזנפלד זכריה
 • רוזנצווייג שמעון
 • רוזנשטיין צבי
 • רוזנשטרום יאשה
 • רוטנברג ביילה
 • רוטנברג יעקב
 • רויזמן יעקב
 • רויזמן צבי
 • רויטבורד יצחק
 • רויטשטיין קלמן
 • רוכמן מנדל
 • רונין שמואל
 • רוסמן לייבל
 • רופא מאיר
 • רופא ניסן
 • ריידר מרדכי
 • רייזנברג אברהם
 • רייטר משה
 • רייטר פסח
 • רייציס דב
 • שאמס אברהם
 • שבץ אברהם
 • שברצטור טנדר
 • שוועץ אברהם
 • שוועץ זליג
 • שוועץ יעקב
 • שוועץ שמואל
 • שוורץ אברהם
 • שוורץ דוד
 • שוורץ שיינדל
 • שוורצבלט בנימין משה
 • שוורצבלט יצחק
 • שוורצבלט מנחם
 • שוורצבלט שחורי ברוך
 • שוכמן ירחמיאל
 • שולמן ישעיהו
 • שולנר מרדכי
 • שומכר שלום
 • שוסטר דוד
 • שוסטר יוסף
 • שוסטר יעקב
 • שוסטר רחל
 • שטדלר בנימין
 • שטיין אהרון
 • שטיינברג משה
 • שטיינדל שבתאי
 • שטיינוורצל אבא
 • שטיינמן פייביש
 • שטיינקריצר לוסא
 • שטיינשניידר צבי
 • שטינגרטן בת-שבע
 • שטינגרטן יעקב
 • שטינגרטן ישראל בן דוד
 • שטינגרטן ישראל בן יעקב
 • שטרן יצחק
 • שיוו יצחק
 • שיינבוים יחיאל
 • שיינביין בערל
 • שיינביין זלמן
 • שיינוולד בלה
 • שיינוולד מאיר
 • שיינוולד שניאור
 • שייניס מוטל
 • שיינמן יהודה
 • שינברג זיאמה
 • שינדל זלמן
 • שינדל פסח
 • שכטרמן אהרון
 • שלומפר חיים
 • שליטא אליהו
 • שלייפר חיים-אידל
 • שלייפר עזרא
 • שלייפשטיין הרשל
 • שליפאק יעקב
 • שליפאק פנחס
 • שלעפק פנחס
 • שמש פסח
 • שניידר הרשל
 • שניידר זיידל
 • שניידר יונה
 • שניידר יוסף
 • שפון שמעון
 • שפטריק יצחק
 • שפילמן ישראל
 • שפין זלמן
 • שפין יצחק
 • שפין לייבל בן אברהם
 • שפין לייבל בן חיים
 • שפיץ גציה
 • שפיץ סנדר
 • שפירא ברוך
 • שפירא ברוך
 • שפירא יחיאל
 • שפירא יצחק
 • שפירא מיכאל
 • שפירא מיכאל
 • שפירא נחום
 • שפירא קלמן
 • שפירא שלמה
 • שפק פסח
 • שץ נחום
 • שצ’רבטה יואל
 • שקולניק אברהם
 • שקלבר שלום
 • שר יהודה
 • שרוני יעקב
 • שרייבר פייביש
 • שרייר פדיה
 • שרמן דבורה
 • שרף פנחס
 • שרפשטיין נפתלי
 • שתדלן מיכאל
 • שתדלן שמואל
 • שתיל אליעזר