האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

יהודים לוחמים

האנדרטה לזכר הפרטיזנים והלוחמים בלטרון (מקור: http://mimjww.blogspot.com/2016/03/blog-post_45.html)

כמיליון וחצי חיילים יהודים השתתפו במלחמה בשורות צבאות בעלות הברית. כרבע מיליון מהם נפלו בכל הצבאות והמחתרות. מספרם המוערך של הפרטיזנים היהודים הלוחמים כ 99,222- וב"מחנות משפחה" כ 12,222- נוספים.
בשנת 2008 באתר לטרון (ליד אנדרטת השריון) הוקמה אנטרדטה לזכר החיילים היהודים במלחמתם נגד הנאצים. יהיה זה אתר זיכרון לכל הלוחמים היהודים.