האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

חוברת לזכר הפרטיזנים היהודים בווהלין

למשפחת הפרטיזנים והלוחמים היהודים מחבל ווהלין, במסגרת פעילותינו להנצחת פועלם של הפרטיזנים והלוחמים היהודים מחבל ווהלין זכינו להביא לדפוס חוברת המנציחה כאלף שמות של פרטיזנים ולוחמים יהודים שנפלו בקרב או שנפטרו במהלך השנים שחלפו מאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה.

רשימה זו היא פרי עמל רב שהושקע כדי לאתר את השמות.

במידה ונשמטו שמות של פרטיזנים ולוחמים שלא היו ידועים לנו, אנחנו מתנצלים ומבקשים את סליחתם.

אברהם ביבר ובוריס בריק

יזמו וערכו: אברהם ביבר ובוריס בריק

עריכה: ד"ר רותי לוסטיג (בריק)

עיצוב ועריכה גרפית: אלון פלד

יום הזכרון לשואה ולגבורה תשע"א 2011

בוגן, פרטיזן 1943
בוגן, פרטיזן 1943