האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

האנדרטה

האנדרטה לזכר הפרטיזנים והלוחמים היהודים מווהלין

בשנת 1992 הגו כמה חברי ארגון יוצאי ווהלין (פרטיזנים לשעבר בארץ ובארה"ב) את הרעיון להקים אנדרטה להנצחת זכרם של פרטיזנים וחיילים יהודים מחבל ווהלין שנפלו במערכות נגד הנאצים ולאלו שנפטרו במהלך השנים לאחר המלחמה. הרעיון היה שאנדרטה תהיה חלק בלתי נפרד מהיכל יהדות ווהלין המנציח את קהילות יהודי ווהלין שהושמדו, ואף משמש בית-ספר מרכזי להוראת השואה מטעם יד-ושם.

בקבוצה היוזמת נמנו פרטיזנים לשעבר מווהלין והם: ישעיהו זרוצקי (ארה"ב) ז"ל, יעקב צביבל (אליושה) ז"ל, שמואל אבא קלורמן (ארה"ב) ז"ל וזאב רווה ז"ל, קלורמן וזרוצקי אף הבטיחו את תרומתם לביצוע המשימה.

היה זה אך טבעי שהתכנית תתבצע בשיתוף פעולה עם איגוד יוצאי ווהלין הנמצא בהיכל יהדות ווהלין שבגבעתיים ועם עיריית גבעתיים, שגילתה הבנה רבה לתכנית והבטיחה סיוע כנדרש. כך גם תרמו ככל שיכלו למימוש רעיון הקמת האנדרטה שרידי הקהילות של ווהלין בארץ.

בשלב הבא הוקמה ועדה לניהול הפרויקט שהרכבה היה כדלקמן: יצחק אבידן (פאשה) ז"ל, שמואל אפרת ז"ל, יהודה מרין ז"ל, עזרא ניר ז"ל, יעקב צביבל (אליושה) ז"ל, זאב רווה ז"ל, ויבדלו לחיים ארוכים: סנדר אפלבאום, אברהם ביבר ובוריס בריק וכן האדריכל דני שגב שהיה נציג עיריית גבעתיים.

הועדה בחרה את הדגם שהוצע על-ידי הפסלת הסביבתית איילת ביתן- שלונסקי והאדריכל מיכאל אלקוב. לבניית האנדרטה הוקמה ועדת היגוי שבראשה הועמד מ"מ ראש עיריית גבעתיים מר חיים ברזל והיו בה גם נציגים נוספים מעיריית גבעתיים.

אבן הפינה לאנדרטה הונחה ב 25 לאוקטובר 1994 במעמד ראש העיר גבעתיים מר אפי שטנצלר, נציגים מכובדים מקהילות ווהלין, פרטיזנים ולוחמים נגד הנאצים וקהל רב. ב 1997 התקיים טכס הסרת הלוט מהאנדרטה המוקדשת לזכרם של הפרטיזנים והלוחמים היהודים בווהלין. מאז, מידי שנה נערך למרגלותיה טקס הנחת זרים מטעם נציגי קהילות ווהלין בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן).

אנדרטה מעץ שהקימו פרטיזנים ולוחמים מווהלין