האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

פיאסצ'נה

PIASECZNO

כפר בקהיליית (ג'מינה) פאבורסק, בנפת קובל.

פיאסצ'נה היא יישוב עתיק. בשנת 1577 נכללה בנחלותיו של הנסיך רומן סנגושקו.
בראשית המאה ה-20 היו בפיאסצ'נה 1,159 תושבים.
במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בכפר 101 יהודים בתוך 874 תושבים.

יש לשער , שיהודי פיאסצ'נה נספו יחד עם יהודי פאבורסק.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'.