האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

פולווארקי

כפר בקהיליית (גמינה) בורקי, בנפת קרמניץ

הכפר פולווארקי שוכן כ-6 ק"מ דרומית-מזרחית לקרמניץ, בדרך העולה לקטרבורג.

בפולווארקי התגוררו בין שתי מלחמות העולם בערך 20 משפחות של חקלאים יהודים. לא ידוע מתי התיישבו שם לראשונה. בחודשי הקיץ שימשו משקי היהודים מקומות הכשרה חקלאית לקבוצות של חלוצים שהתכוונו לעלות לארץ ישראל.

בימי השואה הועברו יהודי פולווארקי לגטו בקרמניץ. בזמן ההעברה גילו כמה יהודים התנגדות . ביניהם היו אברהם באט ובנו אהרון, שירו בשוטרים האוקראינים והרגו אחד מהם. הם עצמם נורו וראשיהם נכרתו כדי לשמש הרתעה.

שאר יהודי פולווארקי נספו יחד עם יהודי הגטו בקרמניץ.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'