האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ערב התנעת הדורות הצעירים

ערב התנעה – הדורות הצעירים

ערב מיוחד לבני ובנות הדור השלישי

בתאריך 10.6.24 יום שני
19:30-21:00
בית ווהלין, כורוזין 10 גבעתיים

19:30 מינגלינג ונשנושים

20:00 היכרות וחשיפה

  מה קורה היום בבית ווהלין

20:15 דיון פתוח – לאן מכאן

 הרעיונות, הכיוונים וההזדמנויות שנרצה לקדם.

אנא אשרו הגעה במייל Young.Wolyn@gmail.com

מצפים לראותכם!