האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

עבודת הנצחה לקהילות ווהלין, קהילות ורקוביץ' ואוזיראן והסיפור המשפחתי שלי

נכתב על-ידי: זיו בן-ציון