האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

סנובידוביץ'

SNOWIDOWICZE

כפר ותחנת רכבת בנפת סארני, על מסילת הברזל סארני-אולבסק

בין שתי מלחמות העולם הייתה בסנובידוביץ' תחנת גבול בין ברית המועצות לפולין. משום כך הותרה הכניסה אליה רק ברישיון מיוחד.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בסנובידוביץ' 78 יהודים, מתוך אוכלוסיה של 1,289 נפשות. בשנות ה-30 התגוררו בכפר למעלה מ-20 משפחות יהודיות . היהודים עסקו בסחר עצים, במסחר זעיר, במלאכה והחזיקו משקי עזר.
במקום היה בית כנסת ומורה פרטי אשר לימד את הילדים הקטנים עברית ולימודים כלליים. הילדים הגדולים למדו ברוקיטנה.
בסנובידוביץ' היה קן של בית"ר.

בזמן השואה הובלו יהודי סנובידוביץ' לגטו ברוקיטנה ושם היה גורלם כגורל יהודי המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'