האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

סטוביחווה

עיירה בנפת קמין – קושירסקי,
במרחק 14.5 ק"מ מצפון לתחנת הרכבת פאבורסק.

סטוביחווה היא יישוב עתיק יומין. על יישוב יהודי במקום ידוע מרשימת מס הגולגולת משנת 1700, שנערכה בהתוועדות גליל ווהלין שנערכה בהורוכוב.
על קהילת סטוביחווה הוטל אז סכום של 150 זהובים. דבר המעיד על מספר קטן של יהודים.
העיירה הייתה כפופה אז לקהילת האם – לודמיר.
בשנת 1784 היו בסטוביחווה 22 יהודים (יחד עם הסביבה – 32) והם התגוררו ב 8 בתים של יהודים, ואילו בשנת 1787 היו בה 38 יהודים (יחד עם הסביבה – 52), שהתגוררו ב 10 בתים של יהודים.

בראשית המאה ה 20 היה בסטוביחווה בית כנסת אחד. בין 459 תושבי המקום היו כנראה למעלה מ 100 יהודים.
ייתכן, שכתוצאה מהפעולות המלחמתיות שאירעו בשנים 1914 1920 עזבו יהודי סטוביחווה את יישובם ולא שבו אליו, שכן בין שתי המלחמות לא נזכרים בה יהודים.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'