האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מילנוביץ'

עיירה בנפת קובל
קהיליית (גמינה) סטרה קושרי.

מילנוביץ היא יישוב עתיק שנכלל בעבר הרחוק בסטרוסטה (נפה) של קובל.
מילנוביץ' הייתה רכושה של משפחת האצילים חוולצ'בסקי. בשנת 1550 העניק אחד מבני משפחה זו, פיוטר חוולצ'בסקי , למילנוביץ' זכויות עירוניות וקבע את חובותיהם של העירוניים הנוצריים והיהודיים. לאחר ה"אוניה של לובלין" הייתה מילנוביץ' שייכת לנסיכים לבית קורבסקי. סקר שנערך בשנת 1616 מצא עיירה פורחת ובשנת 1646 העניק לה המלך ולדיסלב הרביעי זכות לקיים 3 ירידים שנתיים, שכל אחד נמשך לפחות שבוע.
בזמן מלחמת השוודים בראשית המאה ה 18 , נהרסה העיירה כליל ולא התאוששה מאז.
במפקד לצורכי גביית מס גולגולת שנערך בשנת 1764, נמנו רק 10 יהודים, ואילו במפקד הכללי שנערך בשנת 1789 לא נמצאו בה יהודים כלל והתושבים המקומיים עסקו אך ורק בחקלאות.
במאה ה 19 חזרו והתיישבו בה יהודים ובראשית המאה ה 20 נמנו בין 1,323 התושבים כמה מאות יהודים.
בעקבות מלחמת העולם הראשונה וספיחיה חלה ירידה במספר התושבים ובמפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במילנוביץ' רק 91 יהודים בתוך אוכלוסייה של 436 נפש.
מצב זה לא השתנה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

בתקופת השואה הובאו יהודי מילנוביץ' קרוב לוודאי למצ'יוב הסמוכה ושם נספו יחד עם בני המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'