האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מילטין

עיירה בנפת הורוכב , בגבול גאליציה המזרחית.

מילטין היא יישוב עתיק שנזכר כבר במאה ה-16 והיה שייך לנפת לוצק.
במפקד שנערך בשנת 1784 נמנו במילטין 34 בתים של יהודים ו-108 יהודים.
בשנת 1787 נמנו 43 בתים ו-116 יהודים. בשנת 1790 נמנו במקום 49 בתים ו-144 יהודים.
בכל המספרים לא נכללו תינוקות עד גיל שנה, כלי קודש וכן משתמטים, שכן המפקדים נערכו לצורכי גביית מס הגולגולת.

בראשית המאה ה-20 הייתה מילטין יישוב קטן ובו 391 תושבים, רובם יהודים. במקום היה בית כנסת אחד.
בשנת 1911 נמנו במילטין 287 יהודים. במפקד שנערך בשנת 1921 מנתה אוכלוסיית מילטין 366 איש , ביניהם היו רק 82 יהודים.
יש לשער, שיהודי מילטין הועברו לגטו הורוכוב ונספו שם יחד עם בני המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'