האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2024

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2024
שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילהמועד אזכרהשעהמיקוםשם המזמיןמספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עבריתאריך
לועזי
קוריץה'ז' סיוון תשפ"ד13.6.2418:00אולם התייחדותיהודה דמבסקי054-5234137
רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברזניץ', אנטונובקה, הורדץ והסביבהו'י' אלול תשפ"ד13.9.249:30אולםרפי שפירא054-4407111
רוז'ישץ'א'י"ב אלול תשפ"ד15.9.2418:00אולם התייחדותלאה אינגבר052-3402208
אזכרה לכלל קהילות ווהליןג'י"ד אלול תשפ"ד17.9.2418:00אולםיאיר אפל03-5717621
לובומלא'כ"ה תשרי תשפ"ה27.10.2418:00חדר 9ד"ר חיה לשם050-6282357
ורקוביץ-אוזיראןב'כ"ו תשרי תשפ"ה28.10.2418:00אולם התייחדותציפי קרליץ050-6282338
דובנאב'ג' חשוון תשפ"ה4.11.2418:00אולם התייחדותשולה שחר050-5741106
מזיריץ'תבוא הודעה על פעילות יוצאי הקהילהאפרים זינמן052-4239190