האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2023

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2023
שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילהמועד אזכרהשעהמיקוםשם המזמיןמספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עבריתאריך
לועזי
קוריץב׳ט׳ סיון תשפ״ג29.5.2318:00אולם התייחדותיהודה דמבסקי054-5234137
רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ׳, ברז׳ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבהו׳ח׳ אלול תשפ״ג25.8.2310:00אולםרפי שפירא054-4407111
רוזישץ׳א׳י׳ אלול תשפ״ג27.8.2318:00אולם התייחדותלאה אינגבר052-3402208

אזכרה לכלל קהילות ווהלין ולקהילות שאינן מקיימות אזכרה:

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ׳קה, גלושא רבתי, דמידובקה, דרזנה, האשט, ויז׳בה, זדולבונוב, זופייבקה, טשאן, טוצ׳ין, טורצ׳ין, טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מנייביץ׳, מיזוץ׳, מלינוב, מצ׳יוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קובל, קולקי, קוסוטופול, קיברצה, קלוסובה, קלבן, קמין-קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, רדזיבילוב, רטנה, שאצק, שומסק, שפטובקה

ג׳י״ב אלול תשפ״ג29.8.2318:00אולםיאיר אפל03-5717621
לובומלב׳כ״ד תשרי תשפ״ד9.10.2318:00חדר 9ד״ר חיה לשם050-6282357
מזיריץ׳ד׳כ״ו תשרי תשפ״ד11.10.2317:30אולם התייחדותאפרים זינמן052-4239190
ורקוביץ-אוזיראןה׳כ״ז תשרי תשפ״ד12.10.2318:00אולם התייחדותציפי קרליץ050-6282338
דובנאב׳ב׳ חשון תשפ״ד16.10.2318:00אולם התייחדותשולה שחר050-5741106

v