האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2022

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2022
שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילה מועד אזכרה שעה מיקום שם המזמין מספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עברי תאריך
לועזי
קוריץ

ב'

ז' סיוון
תשפ"ב
6.6.22 18:00 אולם
התייחדות
יהודה דמבסקי 054-5234137
קובל, מצ'יוב והסביבה א' ח' אלול תשפ"ב 4.9.22 17:00 אולם התייחדות יקי אנוך 054-4324458
רוזישץ' ג'  י' אלול תשפ"ב 6.9.22 18:00 אולם
התייחדות
לאה אינגבר 052-3402208
רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה ו' י"ג אלול תשפ"ב 9.9.22 9:30 אולם רפי שפירא 054-4407111

אזכרה לכלל קהילות ווהלין

ולקהילות שאינן מקיימות אזכרה:

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא,
דמידובקה, דרזנה, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, זופייבקה, טשאן, טוצ'ין, טורצ'ין, טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מנייביץ', מיזוץ'. מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קלבן, קולקי, קוסוטופול, קיברצה, קלוסובה, קלבן,
קמין-קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, רדזיבילוב , רטנה, שאצק , שומסק, שפטובקה

א' ט"ו אלול תשפ"ב 11.9.22 18:00 אולם  יאיר אפל 03-5717621
לובומל ג' כ"ג תשרי תשפ"ג 18.10.22 18:00 חדר 9 שרה בראונשטיין 03-6775242
מזיריץ' ה' כ"ה תשרי תשפ"ג 20.10.22 17:30 אולם
התייחדות
אפרים זינמן 052-4239190
ורקוביץ-אוזיראן א' כ"ח תשרי תשפ"ג 23.10.22 18:00

אולם התייחדות

ציפי קרליץ 050-6282338
דובנא ב' כ"ט תשרי תשפ"ג 24.10.22 19:00 יתקיים בזום שולה שחר 050-5741106

v