האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2022

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2022
שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילהמועד אזכרהשעהמיקוםשם המזמיןמספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עבריתאריך
לועזי
קוריץ

ב'

ז' סיוון
תשפ"ב
6.6.2218:00אולם
התייחדות
יהודה דמבסקי054-5234137
קובל, מצ'יוב והסביבהא'ח' אלול תשפ"ב4.9.2217:00אולם התייחדותיקי אנוך054-4324458
רוזישץ'ג' י' אלול תשפ"ב6.9.2218:00אולם
התייחדות
לאה אינגבר052-3402208
רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבהו'י"ג אלול תשפ"ב9.9.229:30אולםרפי שפירא054-4407111

אזכרה לכלל קהילות ווהלין

ולקהילות שאינן מקיימות אזכרה:

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא,
דמידובקה, דרזנה, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, זופייבקה, טשאן, טוצ'ין, טורצ'ין, טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מנייביץ', מיזוץ'. מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קלבן, קולקי, קוסוטופול, קיברצה, קלוסובה, קלבן,
קמין-קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, רדזיבילוב , רטנה, שאצק , שומסק, שפטובקה

א'ט"ו אלול תשפ"ב11.9.2218:00אולם יאיר אפל03-5717621
לובומלג'כ"ג תשרי תשפ"ג18.10.2218:00חדר 9שרה בראונשטיין03-6775242
מזיריץ'ד'כ"ט תשרי תשפ"ג19.10.2217:30אולם
התייחדות
אפרים זינמן052-4239190
ורקוביץ-אוזיראןא'כ"ח תשרי תשפ"ג23.10.2218:00

אולם התייחדות

ציפי קרליץ050-6282338
דובנאב'כ"ט תשרי תשפ"ג24.10.2218:00אולם התייחדותשולה שחר050-5741106