האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2021

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2021
שתתקיימנה בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילהמועד אזכרהשעהמיקוםשם המזמיןמספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עבריתאריך
לועזי
קוריץ

ד'

ט"ו סיוון
תשפ"א
26.5.2118:00אולם
התייחדות
יוכבד הלפרין054-6585070
רוזישץ'ד' י' אלול תשפ"א18.8.2118:00אולם
התייחדות
לאה אינגבר054-4834201

אזכרה כללית
אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא,
דמידובקה, דרזנה, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, זופייבקה, טשאן, טוצ'ין, טורצ'ין,
טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מנייביץ', מיזוץ' מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קלבן, קולקי, קוסוטופול, קיברצה, קלוסובה, קלבן, קמין-קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, רדזיבילוב , רטנה, שאצק , שומסק ,שפטובקה.

א'י"ד אלול תשפ"א22.8.2118:00אולם יאיר אפל03-5717621
רוקיטנה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ,  ברזניץ', אנטונובקה, הורודץ והסביבהב'ט"ו אלול תשפ"א23.8.2118:00אולםרפי שפירא054-4407111
קובל, מצ'יוב והסביבה     מלי וורוצלבסקי052-6217380
סרניקא'כ"ח אלול תשפ"א5.9.2118:00 מירי אמויאל-זלצמן052-2312171
לובומלד'כ"ג תשרי תשפ"ב29.9.2118:00אולם התייחדותשרה בראונשטיין03-6775242
ורקוביץ-אוזיראןב'כ"ח תשרי תשפ"ב4.10.2118:30

יתקיים בזום

ציפי קרליץ050-6282338
מזיריץ'ג'כ"ט תשרי תשפ"ב5.10.2117:30אולם
התייחדות
ישראל זינמן04-6282338
דובנאב'ה' חשון
תשפ"ב
11.10.2118:00יתקיים בזוםשולה שחר050-5741106