האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מועדי אזכרות תש”פ 2020

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2020 בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

שם הקהילהמועד אזכרהשעהמיקוםשם המזמיןמספר טלפון
יום
בשבוע
תאריך עבריתאריך
לועזי
קוריץב’ט’ סיוון
תש”פ
1.6.2018:00אולם
התייחדות
יוכבד הלפרין054-6585070
לוצקג’י”ב אלול תש”פ1.9.2018:00אולם
התייחדות
יעקב מור054-470184

אזכרה כללית

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, גלושא רבתא, דמידובקה, דרזנה, האשט, ויז’בה, זדולבונוב, זופייקב, טוצ’ין, טורצ’ין, טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר, מנייביץ’, מיזוץ’, מלינוב, מרוויץ, סטפאן, וריצק, קלבן, קמין-קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, רדזיבילוב, רטנה, שאצק, שומסק, שפטובקה, קובל, קולקי

   

18:00
התכנסות

19:00
תחילת הטכס

אולם התייחדותיאיר אפל03-5717621
רוזישץ’ י’ אלול תש”פ30.8.2018:00אולם
התייחדות
אהרון גוטליב054-4834201
רוקטינה, סארני, דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, רז’ניץ, אנטונובקה, הורדץ והסביבה י”ג אלול תש”פ2.9.2018:00אולם
התייחדות
רפי שפירא054-4407111
סרניקד’כ”ז אלול תש”פ16.9.2018:00אולם התייחדותאהרון יושפה052-2312171
לובומלב’כ”ד תשרי תשפ”א12.10.2018:00חדר 9שרה בראונשטיין03-6775242
מזיריץ’ג’כ”ה תשרי תשפ”א13.10.2017:30אולם
התייחדות
ישראל זינמן04-6282338
ורקוביץ-אוזיראןד’כ”ו תשרי תשפ”א

14.10.20

18:00אולם
התייחדות
ציפי קרליץ050-6282338
דובנא   18:00אולם
התייחדות
שולה שחר050-5741106