האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

לוהין

(לוגיני)

במאה השש עשרה הייתה לוהין יישוב בחבל קייב. אין ידיעות על היהודים בלוהין מהתקופה הרחוקה ההיא, אך מגזירות ת"ח ות"ט מתברר שיהודים רבים ברחו מלוהין בשנת 1648, כדי להציל את נפשם מהתנפלויות הקוזקים של חמיל.
על יהודי לוהין נשתמרה תעודה היסטורית משנת 1721.
בשלטון הרוסי הייתה לוהין עיירה ובה מוסדות "קבל" לחסד וצדקה.

בתקופה האחרונה מנתה לוהין כ-1000 יהודים, שרובם התפרנסו ממסחר זעיר וחיו חיים דלים עד שפלשו הגרמנים והביאו עליהם כליה.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין יא' עמ' 29