האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקטו ווהלין 72

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 72 –  75 למדינת ישראל
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשפ"ג
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2023