האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 71

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 71 –  74 למדינת ישראל
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשפ"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2022