האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 70

“ילקוט ווהלין” 70 יצא לאור.

לקבלת  הילקוט, בתרומת 20 ש”ח, ניתן לפנות בטלפון אל גב’ זהבה ויסברג, מזכירת האיגוד: 03-5717621

או בדוא”ל wohlinorg@bezeqint.net

 

מאמרים, כתבות, שירים, דברי זיכרון, רשמי מסע ותמונות ל”ילקוט ווהלין” 71 יתקבלו בברכה.