האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 70

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין 73 שנה למדינת ישראל גיליון מספר 70.
  • תאריך הוצאה עברי: אב תשפ"א
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 2021