האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין 69

“ילקוט ווהלין” 69 עלה לאתר קישור לילקוט
לקבלת “ילקוט” מודפס, בתרומת 20 ש”ח, ניתן לפנות בטלפון אל גב’ זהבה ויסברג, מזכירת האיגוד: 03-5717621
או בדוא”ל wohlinorg@bezeqint.net
מאמרים, כתבות, שירים, דברי זיכרון, רשמי מסע ותמונות ל”ילקוט ווהלין” 70 יתקבלו בברכה.