ילקוט ווהלין 68

“ילקוט ווהלין” 68 יצא לאור.

לקבלת הילקוט, בתרומת 20 ש”ח, ניתן לפנות בטלפון אל גב’ זהבה ויסברג, מזכירת האיגוד: 03-5717621

או בדוא”ל wohlinorg@bezeqint.net

מאמרים, כתבות, שירים, דברי זיכרון, רשמי מסע ותמונות ל”ילקוט ווהלין” 68 יתקבלו בברכה.